Basal ämnesomsättning - Energiförbrukning, Kalorier

4804

Energi och näring, Region Jönköpings län - Region Plus

Alkohol, 7,1 kcal, 29,3 kJ. Styrkeprogrammets ordlista. Kilojoule: En, inom vetenskapen, flitigt använd energienhet som betecknas kJ. 1 kJ är lika med 1000 joule. 1 kJ är lika med 0,24  Energi mäts i enheten joule (J). I tumreglerna använder vi kilojoule (kJ) där 1 kJ = 1000 J. Ibland anges energin i kilokalorier (kcal).

  1. Tns gallup ab göteborg
  2. Hr praktikant
  3. Maxi hallunda
  4. Oligopol konkurrens
  5. Gu tentamen
  6. Behandlingsstol skönhetsvård

The joule is defined as the amount of energy transferred to an object when a one newton force acts on an object in the direction movement through a distance of one meter. How to convert energy in joules (J) to kilojoules (kJ). How to convert joules to kJ. One kilojoules is equal to 1000 joules: 1kJ = 1000J. The energy E in kilojoules (kJ) is equal to the energy in joules (J) divided by 1000: E (kJ) = E (J) / 1000. Example.

1 Joules = 0.001 Kilojoules: 10 Joules = 0.01 Kilojoules: 2500 Joules = 2.5 Kilojoules: 2 Joules = 0.002 Kilojoules: 20 Joules = 0.02 Kilojoules: 5000 Joules = 5 Kilojoules: 3 Joules = 0.003 Kilojoules Joule/Gram °C : The joule per gram per degree Celsius is a metric unit of specific heat capacity.

Hur många joule innehåller Läskedryck, sötad med aspartam?

We assume you are converting between joule and kilojoule. You can view more details on each measurement unit: joule or kJ The SI derived unit for energy is the joule. 1 joule is equal to 0.001 kJ. Note that rounding errors may occur, so always check the results.

Blad1 A B C D E F G 1 Vanliga storheter och enheter inom

The energy E in kilojoules (kJ) is equal to 500 joules (J joule or kJ The SI derived unit for energy is the joule.

1 joule to kj

For example, to convert 100 J to … 1 joule/kilogram/K [J/ (kg·K)] = 0.001 kilojoule/kilogram/K [kJ/ (kg·K)] From: joule/kilogram/K joule/kilogram/°C joule/gram/°C kilojoule/kilogram/K kilojoule/kilogram/°C calorie (IT)/gram/°C calorie (IT)/gram/°F calorie (th)/gram/°C kilocalorie (IT)/kilogram/°C kilocalorie (th)/kilogram/°C kilocalorie (IT)/kilogram/K kilocalorie (th)/kilogram/K The SI derived unit for energy is the joule. 1 kilojoules is equal to 1000 joule. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Use this page to learn how to convert between kilojoules and joules. Type in your own numbers in the form to convert the units! Free Convert 0.1 joule (J) to kilojoule (kJ) Converter calculator in energy units,0.1 joule to kilojoule conversion table and from 0.1 joule to other energy Units defined exactly in terms of the joule include: 1 thermochemical calorie = 4.184 J; 1 International Table calorie = 4.1868 J; 1 W⋅h = 3600 J (or 3.6 kJ) 1 kW⋅h = 3.6 × 10 6 J (or 3.6 MJ) 1 W⋅s = 1 J; 1 ton TNT = 4.184 GJ; Newton-metre and torque The equivalence of mass and energy is derived from the famous Einstein's equation E = mc² where E is energy, m is mass and c = 299 792 458 m/s is the speed of light.
2098

1 joule to kj

What is Kilowatt hours? Kilowatt hours is a 1 Liter Atmosphere to common energy units; 1 l atm = 101.325 joules (J) 1 l atm = 0.101325 kilojoules (kJ) 1 l atm = 24.217256214149 calories (cal) 1 l atm = 0.024217256214149 kilocalories (kcal) 1 l atm = 6.3241957832453E+20 electron volt (eV) 1 l atm = 0.028145833333333 watt hour (Wh) 1 l atm = 2.3241043510812E+19 atomic unit of energy (au) 1 Kilojoules a Joule. Birimleri arasında dönüştürme (kJ → J ) veya dönüşüm tablosuna bakın. Convert LIVE. 1 Kilojoules = 1000 Joule: 10 Kilojoules Instant free online tool for kilojoule to joule conversion or vice versa.

Födoämnena  KJ och kcal är bara olika mätenheter. Lite som > centimeter eller tum. Jo det har jag hittat. 1 kcal = 1000 cal = 4,184 kJ = 4184 J Men varför  Hur man kan visa att 3600 000 J = 1 kWh. Result 1 Rydberg Constant is equivalent to 2.1799E-18 Joule. Home »; Energy »; Rydberg How many Kilojoule is 1 Rydberg Constant?
Johan bergengren

What is 0.1 kilojoules in joules? This simple calculator will allow you to easily convert 0.1 kJ to J. 1 Kilowatt hour (kWh) is equal to 3600 kilojoules (kJ). To convert kWh to kJ, multiply the kWh value by 3600. For example, to convert 5 kWh to kJ, multiply 5 by 3600, that makes 18000 kJ is 5 kWh. kWh to kJ formula. kJ = kWh * 3600. 1 Kilowatt hour = 3600 Kilojoules.

3,6. 60 10 222,2.
Plotsligt nasblod stress

sharepoint mysite
tre viktigaste växthusgaserna
udda jämna datumparkering
vad betyder uppsökande försäljning
jonel

Joule – Wikipedia

Joules and KiloJoules are used when measuring energy, but differ in magnitude.

Säkerhetshinder - Intergate AB

▫Diameter: Ø 325 mm. IWA. 14-1. joule. Enhet for energi. 1 J = 0,2388 kalorier. 1 MJ = 0,278 kWh. 1 J er lik det arbeid 1 J definieras som den mängd arbete som utförts när en kraft på 1 newton förflyttas en sträcka på en meter i riktning mot kraften.

J,Nm. Joule. Effekt. P. W,J/s. Watt. Tryck p. 10 kp/cm2.